Zkušební komise

Předseda

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (SSBK)

Členové

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (WTA CZ)
Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (WTA CZ)
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. (SSBK)

Náhradní členové

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. (WTA CZ)
Ing. Václav Pumpr, CSc. (WTA CZ)
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. (SSBK)