INFORMACE K AUTORIZACI
PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY
WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky
a
SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

  1. Vyplněnou Žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete na sekretariát WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Žádost o udělení autorizace je ke stažení na webových stránkách WTA CZSSBK.
  2. Seznam patřičných postgraduálních kurzů je vyvěšen na webových stránkách WTA CZSSBK.
  3. Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ a SSBK. Pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.
  4. Po zaplacení poplatku za vykonání zkoušky bude uchazeči odeslán seznam otázek. Seznam okruhů otázek je ke stažení na webových stránkách WTA CZ (www.wta.cz) a SSBK (www.ssbk.cz).
  5. Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátů WTA CZ a SSBK.
  6. Slavnostní předání certifikátu o autorizaci a razítka bude probíhat na konferencích WTA CZ a SSBK. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za slavnostní předání (vyřazení) a výrobu razítka ve výši 850 Kč.