Akce SSBK

19. 6. 2018
5. WTA Kolokvium – Sanace betonových konstrukcí
Kolokvium pořádali WTA International a Fakulta stavební VUT v Brně společně se SSBK. Kolokvium poskytlo účastníkům nejnovější poznatky v oblasti sanace betonových konstrukcí a zároveň možnost navázání nových kontaktů mezi významnými odborníky jak z tuzemska, tak ze zahraničí.
Více informací zde.
3. 11. 2017
Mimořádná valná hromada SSBK a Klubové setkání členů SSBK
se konala v prostorách Wellness hotel PANORAMA Blansko ****.
Program setkání:
  • Mimořádná Valná hromada SSBK
  • Společenské setkání členů SSBK
25. – 26. 11. 2016
Klubové setkání členů SSBK
se konalo v komplexu Mlýnhotel Vílanec u Jihlavy.
Program setkání:
  • Diskuze na téma vize a směřování SSBK v následujícím období
5. – 6. 11. 2015
Klubové setkání členů SSBK
se konalo v rodinném Vinařství Milan Kosík v Perné.
Odborný program:
  • Současnost a rozvoj SSBK pro roky 2016 – 2018.
  • Příprava podkladů pro jednání Valné hromady SSBK.
  • Významné sanační projekty v roce 2015 – řízená diskuze
  • Prof. Ing. Leonard HOBST, CSc. – Významné stavby Perského zálivu.
  • Ing. Ondřej ANTON, Ph.D., Ing. Petr CIKRLE, Ph.D. – Diagnostické metody jako podklad pro sanace konstrukcí.