INFORMACE K AUTORIZACI
PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY
WTA CZ – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky
a
SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

  1. Vyplněnou žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete na sekretariát WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Žádost o udělení autorizace je ke stažení na webových stránkách WTA CZ
  2. Seznam patřičných postgraduálních kurzů je vyvěšen na webových stránkách WTA CZ.
  3. Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ a SSBK. Pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.
  4. Po zaplacení poplatku za vykonání zkoušky bude uchazeči odeslán seznam otázek. Seznam okruhů otázek je ke stažení na webových stránkách WTA CZ.
  5. Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátu WTA CZ.
  6. Slavnostní předání certifikátu o autorizaci a razítka bude probíhat na konferencích WTA CZ a SSBK. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za slavnostní předání (vyřazení) a výrobu razítka ve výši 850 Kč.