Zkušební komise

Předseda

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (WTA CZ)

Členové

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (WTA CZ)
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. (SSBK)
Ing. Aleš Jakubík (SSBK)

Náhradní členové

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. (WTA CZ)