SEZNAM OSOB S UDĚLENOU AUTORIZACÍ *)

PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

*) Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kontakt na autorizované osoby na vyžádání na sekretariátě SSBK – ssbk@ssbk.cz

POŘ.Č. TIT. JMÉNO, PŘÍJMENÍ PLATNOST DO AUTORIZACE
00001 Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. 31. 12. 2023 platná
00002 Ing. Václav Pumpr, CSc. 19. 04. 2018 pozastavená
00003 Ing. Daniel Frajt 19. 04. 2018 pozastavená
00004 Ing. Aleš Jakubík 31. 12. 2023 platná
00005 Ing. Tomáš Plicka 31. 12. 2023 platná
00006 Ing. Radomír Šotola 31. 12. 2026 platná
00007 Milan Jeřábek 11. 10. 2018 pozastavená
00008 Ing. Jiří Posker 11. 10. 2018 pozastavená
00009 Michal Pustějovský 11. 10. 2018 pozastavená
00010 doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. 29. 04. 2019 pozastavená
00011 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. 31. 12. 2024 platná
00012 Ing. Petr Fojta 29. 04. 2019 pozastavená
00013 Ing. Martin Luňáček, Ph.D 31. 12. 2024 platná
00014 Ing. Václav Pánek 31. 12. 2024 platná
00015 Miroslav Pumpr 29. 04. 2019 pozastavená
00016 Pavel Umlauf 29. 04. 2019 pozastavená
00017 Ing. Zdeněk Vávra 29. 04. 2019 pozastavená
00018 Ing. Roman Vitner 29. 04. 2019 pozastavená
00019 Ing. Jiří Zmek 31. 12. 2024 platná
00020 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 31. 12. 2024 platná
00021 Ing. Amos Dufka, Ph.D. 31. 12. 2024 platná
00022 Ing. Martin Langer 03. 11. 2019 pozastavená
00023 Karel Ručka 31. 12. 2026 platná
00024 doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. 31. 12. 2024 platná
00025 Ing. Zdeněk Roska 03. 11. 2019 pozastavená
00026 Ing. René Vilímec 03. 11. 2019 pozastavená
00027 Ing. Petr Čeliš 03. 11. 2019 pozastavená
00028 Miroslav Čevona 27. 04. 2020 pozastavená
00029 Ing. Petr Dostálek 27. 04. 2020 pozastavená
00030 Ing. Tomáš Gross, PhD. 27. 04. 2020 pozastavená
00031 Ing. Tomáš Kalábek 31. 12. 2026 platná
00032 Ing. Roman Kepák 31. 12. 2026 platná
00033 Ing. Ivo Macháň 27. 04. 2020 pozastavená
00034 Ing. Jan Polák 27. 04. 2020 pozastavená
00035 Ing. Richard Schejbal 31. 12. 2026 platná
00036 Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. 31. 12. 2026 platná
00037 Ing. Jan Molnár 24. 10. 2021 pozastavená
00038 Ing. Jaromír Kálal 31. 12. 2026 platná
00039 Petr Kerhat 24. 10. 2021 pozastavená
00040 Ing. Marek Balej 31. 12. 2026 platná
00041 Jiří Pirič 31. 12. 2026 platná
00042 Petr Stojánek 24. 10. 2021 pozastavená
00043 Ing. Jan Uher 24. 10. 2021 pozastavená
00044 Ing. Jiří Vondrák 24. 10. 2021 pozastavená
00045 Ing. Libor Šácha 31. 12. 2026 platná
00046 Ing. Zdeněk Darebník 23. 04. 2023 platná
00047 Ing. František Havelka 23. 04. 2023 platná
00048 Stanislav Polášek 23. 04. 2023 platná
00049 Ing. Pavel Tomášek 23. 04. 2023 platná
00050 Ing. Pavel Žižka 23. 04. 2023 platná
00051 Jan Adamus 10. 11. 2024 platná
00052 Ing. Petr Huňka, Ph.D. 10. 11. 2024 platná
00053 Ing. Řeháček Stanislav 10. 11. 2024 platná
00054 Ing. Jakub Hodul, Ph.D. 31. 12. 2024 platná
00055 Ing. Tomáš Žlebek 31. 12. 2024 platná
00056 Ing. Filip Šindelář 31. 12. 2024 platná
00057 Ing. Michal Kropáček 31. 12. 2024 platná
00058 Ladislav Dvořák 09. 05. 2027 platná
00059 Ing. Michal Brada 09. 05. 2027 platná
00060 Ing. Tomáš Vavřiník 09. 05. 2027 platná
00061 Miroslav Běhavý 09. 05. 2027 platná
00062 Ing. Jan Felkl 09. 05. 2027 platná
00063 Dalibor Chuděj 09. 05. 2027 platná
00064 Jan Bednář 09. 05. 2027 platná
00065 Ing. Martin Hudec 09. 05. 2027 platná
00066 Milan Kratochvíl 09. 05. 2027 platná
00067 Ing. Jan Všetečka 09. 05. 2027 platná
00068 Ing. Zdeněk Bíza 09. 05. 2027 platná
00069 Ing. Otto Seeman 09. 05. 2027 platná
00070 Ing. František Chlada 09. 05. 2027 platná
00071 Ing. Radek Hermann 09. 05. 2027 platná
00072 Patrik Zelenka 09. 05. 2027 platná
00073 Ing. Jana Musilová 09. 05. 2027 platná
00074 doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. 09. 05. 2027 platná
00075 Ing. Martin Dufek 23. 01. 2028 platná
00076 Ing. Matej Horňák 23. 01. 2028 platná
00077 Martin Chlad 23. 01. 2028 platná
00078 Ing. Petr Jerhot 23. 01. 2028 platná
00079 Ing. Lukáš Pečenka 23. 01. 2028 platná
00080 Jozef Perďoch 23. 01. 2028 platná
00081 Ing. Ondřej Porwisz 23. 01. 2028 platná
00082 Ing. Olgerd Pukl 23. 01. 2028 platná
00083 Ing. Peter Slašťan 23. 01. 2028 platná
00084 Ing. Dagmar Šrámková 23. 01. 2028 platná
00085 Ing. et Ing. Petr Bílek, Ph.D. 23. 01. 2028 platná

Aktualizováno 31. 01. 2023