SEZNAM OSOB S UDĚLENOU AUTORIZACÍ *)

PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

*) Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kontakt na autorizované osoby na vyžádání na sekretariátě SSBK – ssbk@ssbk.cz

POŘ.Č. TIT. JMÉNO, PŘÍJMENÍ PLATNOST CERTIFIKÁTU DO
00001 Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. 31. 12. 2023
00002 Ing. Václav Pumpr, CSc. 19. 04. 2018
00003 Ing. Daniel Frajt 19. 04. 2018
00004 Ing. Aleš Jakubík 31. 12. 2023
00005 Ing. Tomáš Plicka 31. 12. 2023
00006 Ing. Radomír Šotola 31. 12. 2026
00007 Milan Jeřábek 11. 10. 2018
00008 Ing. Jiří Posker 11. 10. 2018
00009 Michal Pustějovský 11. 10. 2018
00010 doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. 29. 04. 2019
00011 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. 31. 12. 2024
00012 Ing. Petr Fojta 29. 04. 2019
00013 Ing. Martin Luňáček, Ph.D 31. 12. 2024
00014 Ing. Václav Pánek 31. 12. 2024
00015 Miroslav Pumpr 29. 04. 2019
00016 Pavel Umlauf 29. 04. 2019
00017 Ing. Zdeněk Vávra 29. 04. 2019
00018 Ing. Roman Vitner 29. 04. 2019
00019 Ing. Jiří Zmek 31. 12. 2024
00020 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 31. 12. 2024
00021 Ing. Amos Dufka, Ph.D. 31. 12. 2024
00022 Ing. Martin Langer 03. 11. 2019
00023 Karel Ručka 31. 12. 2026
00024 doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. 31. 12. 2024
00025 Ing. Zdeněk Roska 03. 11. 2019
00026 Ing. René Vilímec 03. 11. 2019
00027 Ing. Petr Čeliš 03. 11. 2019
00028 Miroslav Čevona 27. 04. 2020
00029 Ing. Petr Dostálek 27. 04. 2020
00030 Ing. Tomáš Gross, PhD. 27. 04. 2020
00031 Ing. Tomáš Kalábek 31. 12. 2026
00032 Ing. Roman Kepák 31. 12. 2026
00033 Ing. Ivo Macháň 27. 04. 2020
00034 Ing. Jan Polák 27. 04. 2020
00035 Ing. Richard Schejbal 31. 12. 2026
00036 Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. 31. 12. 2026
00037 Ing. Jan Molnár 24. 10. 2021
00038 Ing. Jaromír Kálal 31. 12. 2026
00039 Petr Kerhat 24. 10. 2021
00040 Ing. Marek Balej 31. 12. 2026
00041 Jiří Pirič 31. 12. 2026
00042 Petr Stojánek 24. 10. 2021
00043 Ing. Jan Uher 24. 10. 2021
00044 Ing. Jiří Vondrák 24. 10. 2021
00045 Ing. Libor Šácha 31. 12. 2026
00046 Ing. Zdeněk Darebník 23. 04. 2023
00047 Ing. František Havelka 23. 04. 2023
00048 Stanislav Polášek 23. 04. 2023
00049 Ing. Pavel Tomášek 23. 04. 2023
00050 Ing. Pavel Žižka 23. 04. 2023
00051 Jan Adamus 10. 11. 2024
00052 Ing. Petr Huňka, Ph.D. 10. 11. 2024
00053 Ing. Řeháček Stanislav 10. 11. 2024
00054 Ing. Jakub Hodul, Ph.D. 31. 12. 2024
00055 Ing. Tomáš Žlebek 31. 12. 2024
00056 Ing. Filip Šindelář 31. 12. 2024
00057 Ing. Michal Kropáček 31. 12. 2024
00058 Ladislav Dvořák 09. 05. 2027
00059 Bc. Michal Brada 09. 05. 2027
00060 Ing. Tomáš Vavřiník 09. 05. 2027
00061 Miroslav Běhavý 09. 05. 2027
00062 Ing. Jan Felkl 09. 05. 2027
00063 Dalibor Chuděj 09. 05. 2027
00064 Jan Bednář 09. 05. 2027
00065 Ing. Martin Hudec 09. 05. 2027
00066 Milan Kratochvíl 09. 05. 2027
00067 Ing. Jan Všetečka 09. 05. 2027
00068 Ing. Zdeněk Bíza 09. 05. 2027
00069 Ing. Otto Seeman 09. 05. 2027
00070 Ing. František Chlada 09. 05. 2027
00071 Ing. Radek Hermann 09. 05. 2027
00072 Patrik Zelenka 09. 05. 2027
00073 Ing. Jana Musilová 09. 05. 2027
00074 doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. 09. 05. 2027