Zájmové sdružení právnických osob Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) vytvořily právnické osoby k ochraně a prosazování svých zájmů. Sdružení se zabývá zabezpečováním a ochranou společných zájmů v oblasti sanací betonových konstrukcí, zejména v oblasti technicko-ekonomických informací, tvorbě rozvojových záměrů, koordinace v oblasti standardizace a normalizace, koordinace řešení přípravy a potřeb v oblasti technického rozvoje, řešení vybraných problémů výrobní a strojní základny, zajišťování poradenské služby při zavádění nových technologií. Pečuje o odborné vzdělávání svých členů.

Sdružení dále:

Ing. Aleš Jakubík, Ph.D., prezident SSBK

Časopis BETON:

Beton TKS

V roce 2020 se Sdružení pro sanace betonových konstrukcí stalo členem evropské asociace:

ACRP - European Association for Construction Repair, reinforcement and Protection

VSTUP PRO ČLENY SSBK